Macro security / VBA error in sequence

Written by Ingmar Verheij on October 16th, 2009. Posted in Microsoft App-V

Today I had to solve a problem with multiple (Softgrid) sequences with the same symptom.

Situation
A business application generates documents based on Microsoft Word / Excel. These documents use Macro’s / VBA to communicate with the application and retrieve the necessary data.

During initial tests and the sequencing procedures everything works fine and no problems rise. However, in the tests on the terminal servers some “strange” occur when the documents are generated.
These problems result in error messages about macro security and the unavailability of VBA. Even when the macro security is (tempory) lowered these error messages keep on showing.
VBA error

Cause and solution
The problem is caused by the isolation of softgrid (now AppV). Because VBA is not in the sequence, and not directly called by the application (but through Word), it can’t locate the necessary resources.

Office sequence icm McAfee VirusScan

Written by Ingmar Verheij on February 8th, 2009. Posted in Microsoft App-V

Bij het sequencen van Microsoft Office (2003) kan je tegen het probleem aanlopen dat McAfee VirusScan (8.5) voor problemen (lees : “uitdagingen”) zorgt. Bij het starten van bijvoorbeeld Microsoft Word krijg je de volgende melding:

WordError

In de event log zijn de volgende meldingen te vinden:

Type : Fout

Bron : SideBySide

Category : Geen

Gebeurtenis-id : 59

Beschrijving  : Generate Activation Context mislukt voor C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE11MSO.DLL. Foutmelding voor referentie : De bewerking is voltooid.

Type : Fout

Bron : SideBySide

Category : Geen

Gebeurtenis-id : 59

Beschrijving  : Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Foutmelding voor referentie: Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.

Exchange 2007 Management Tools sequence

Written by Ingmar Verheij on January 8th, 2009. Posted in Microsoft App-V

Bij het maken van een sequence van de Exchange 2007 Management Tools liep ik tegen een probleem aan met Windows Side by Side bestanden. Bij het starten van de applicaties gaf de Microsoft Visuall C++ Runtime Library de foutmelding R6034.

Na wat onderzoek bleek dit te worden veroorzaakt doordat de runtime bestanden van Visual C++ 2005 een probleem gaf.  Dit zijn Windows Side by Side (WinSxS) bestanden welke door zowel door de applicatie als door CSRSS.exe worden aangeroepen. Doordat CSRSS.exe buiten de bubbel werkt kan deze de bestanden (uiteraard) niet vinden.

De eerste oplossing die nodig is, is het installeren van de runtime bestanden voor het sequencen (dit is “opgelost” in AppV doordat dit een prerequisite is van de client). De installatie van Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) is hier te downloaden.

Donate